• България Терм-водеща търговска фирма, предлагаща системи и компоненти за отопление, вентилация, газификация, обработка на вода